Ochrana vašich údajů


Zásady ochrany osobních údajů

            1.    Oblast použití a souhlas Uživatele

1.1. Osobní údaje uživatelů tediX.cz jsou zpracovávány na zabezpečených serverech umístěných jak v mezích, tak mimo Evropský hospodářský prostor.

1.2. Tato Politika ochrany osobních údajů popisuje stanovené správou služeb zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím webových stránek https://tediX.cz (dále jen Stránky), mobilní aplikace tediX (dále jen " mobilní aplikace) a souvisejících služeb a nástrojů, které umožňují uživatelům zaregistrovat na Webu, publikovat, nebo se procházet v reálném čase již zveřejněné reklamy, použít jiný, související s výše uvedeným služby tediX. Ve všech uvedených případech Společnost zpracovává osobní údaje uživatelů pouze v rámci požadavků Zákona "O ochraně osobních údajů a Úmluva o ochraně jednotlivců v souvislosti s automatickým zpracováním osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy v souladu s ustanoveními těchto dokumentů.

1.3. Pomocí webové Stránky, a/nebo mobilní aplikace, a/nebo další související služby a nástroje tediX, Uživatel uděluje souhlas Společnosti ke zpracování svých osobních údajů, jako je uživatelské jméno; region bydliště, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, další kontaktní informace a na přání uživatele, ip adresy, další komunikační data uživatelů; zprávy, dopisy, žádosti, předané uživateli jinými uživateli a naopak, a také dává svůj souhlas k předání vašich osobních údajů třetím osobám, včetně předávání osobních údajů do zahraničí, v jakékoliv třetí zemi, v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a Uživatelské smlouvy služby tediX.cz.

1.4. Uživatelé by měli vědět, že při přechodu na některé odkazy umístěné na webových Stránkách nebo v mobilní aplikaci, mohou být přesměrován na internetové stránky (aplikace, atd.) jiných společností mimo хостингового prostor Společnosti, kde se informace o Uživatelích bude mimo přímou kontrolu Společnosti. V takovém případě Politiky ochrany osobních údajů internetových stránek a/nebo aplikací třetích stran se budou řídit pořadí zpracování informací získaných od uživatelů třetími osobami.

           2. Informace, které společnost shromažďuje, přijímá a zveřejňuje

2.1. Informace o účtu: při vytváření uživatelského účtu na webu, společnost může vyžadovat určité informace, jako je platná e-mailová adresa a heslo. Účet zahrnuje informace o nich, jako je zeměpisné umístění, jméno a příjmení, telefonní číslo a souvisejících informací, včetně fotografií, které lze nahrát do svého účtu. (Účet umožňuje uživatelům vzájemně komunikovat, aby vyjádřili zájem o své nabídky.) Uživatelé jsou zodpovědní za všechny informace, které zveřejňují na veřejných účtech. Uživatel by měl pečlivě zvážit všechna rizika, související s tím, že to dělá některé informace – zejména adresu, nebo informace o místě jeho přesné umístění - veřejně dostupné. Pokud uživatel se rozhodl vstoupit na webové stránky pomocí služby ověřování externího provozovatele, na příklad informace Facebook, může Společnost získat další profil, nebo jiné informace, a přístup k němu je umožněn tímto třetím subjektem.

2.2. Reklamy a Nabídky: V rámci činnosti svých internetových stránkách, Společnost může zadávat informace, včetně osobní a kontaktní povahy, potřebné k dokončení transakce mezi kupujícím a prodávajícím, pro posílání zpráv a komunikaci uživatelů mezi sebou, a spáchání plateb. Při vytváření účtu jsou vyžadovány veškeré informace potřebné k publikování reklam. Uživatelé jsou zodpovědní za všechny informace, které zveřejňují na webu. Uživatel by měl pečlivě zvážit všechna rizika, související s tím, že to dělá některé informace – zejména adresu nebo jiné osobní údaje - veřejně dostupné.

2.3. Reklama a Propagace: V rámci operací svého webu Společnost může shromažďovat osobní údaje, jako jsou jméno a kontaktní informace, když uživatelé jsou zapojeni do hry, kvízy a jiných marketingových akcích, pořádaných na Webu nebo na webech třetích stran Společností. V rámci činnosti svých webových stránek může společnost také zpracovávat informace týkající se efektivity reklamních kampaní, včetně toho, jaké reklamy byly zobrazeny na webových stránkách nebo na stránkách třetích stran.

2.4. Zákaznický servis: Při přístupu Uživatelů na oddělení služeb zákazníkům, Společnost může v rámci operací na jejich stránky - shromažďovat osobní údaje, potřebné k provedení dotazu Uživatele a získat zpětnou vazbu v případě potřeby. Společnost může také kontaktovat uživatele pomocí stávajících kontaktních informací o účtu poskytnutých pro tento účel. Společnost může také shromažďovat další informace o komunikaci s Uživateli, například, jakékoliv dotazy na zákaznickou podporu, hodící se Uživateli, nebo jakoukoli zpětnou vazbu, kterou je, zejména v podobě hodnocení zanechal Uživateli. Můžeme zpracovat zpětnou vazbu jako údaje týkající se uživatele-autora recenze a uživatele,který byl odvolán.

2.5. Webové stránky a mobilní data: Společnost může automaticky přijímat a zaznamenávat na svých serverech informace z prohlížeče uživatele, nebo jakéhokoli zařízení, včetně adresy IP, software a hardwarové atributy, stránky, které požaduje Uživatel, mobilní id, informace o používání aplikace, a/nebo získat informace o jiných používaných zařízení nebo informace na úrovni systému. To se může stát na webu nebo na mobilní aplikaci nebo na službách třetích stran. Další informace o tom, jak mohou uživatelé sledovat a/nebo blokovat takové shromažďování informací, naleznete v části 6 těchto zásad.

2.6. Informace získané na výsledek hlasování: Společnost může shromažďovat a uchovávat informace, které jsou získány v důsledku průzkumů, které mohou být prováděny Společností, nebo привлеченными Společností dodavateli - třetími stranami, a to informace týkající se pohlaví, věku, rodinného stavu, osobních preferencí atd.

2.7. Připojený informace: Společnost může také přidat informace, legálně získané od obchodních partnerů, nebo třetích stran, ke stávajícím datům Společnosti o svých uživatelích.

2.8. Informace dostupné z профайлов uživatele v multiplayer Online platforem (sociální sítě): Registrací na webových Stránkách nebo provádět přihlaste se na webové stránky pomocí služby ověřování sociálních sítí, Uživatel uděluje Společnosti souhlas ke shromažďování a zpracování informací, které jsou dostupné z příslušné профайлов v sociálních sítích, jakož i k uveřejnění v příslušných sociálních sítích informace o činnosti Uživatele na webových Stránkách a/nebo v mobilní aplikaci.

2.9. Shromažďujeme informace o žebříčcích a recenzích, které poskytujete ostatním uživatelům po vaší interakce s nimi, a také o hodnocení a recenzích, které dostanete od jiných uživatelů, v souladu s našimi Podmínkami použití. Děláme to pro to, aby měřit spokojenost uživatelů je poměrně zkušeností transakcí, zajištění optimální a efektivní úroveň komunikace mezi uživateli, a také pro kontrolu a prevenci nevyžádané aktivity a chování v souvislosti s činností, prováděných na našich službách. Tyto informace nám umožňují přijmout nezbytná a vhodná opatření k udržení vysokých standardů při poskytování služeb.

Informace, které společnost neshromažďuje ani nezpracovává:

Společnost neshromažďuje a nezpracovává osobní údaje o rasovou nebo etnickém původu, politických, náboženských nebo мировоззренческих přesvědčení, členství v politických stranách a profesní svaz, a podobné informace.

            3. IP adresa, soubory cookie a mobilní ID

3.1. V rámci činnosti svých stránek, může Společnost shromažďovat určité informace s pomocí takové technologie jako cookies, pixely a místní úložiště (jako ve vašem prohlížeči nebo mobilním zařízení).

3.2. Cookies jsou malé textové soubory, které ukládají informace přímo do počítače uživatele, mobilního telefonu nebo jiného zařízení.

3.3. Pixelsmalé digitální obrázky, které jsou součástí kódů na webových stránkách, které umožňují jinému serveru měřit просматриваемость webové stránky, a často se používají v kombinaci s cookies. Kód sleduje, zda a kdy (a na které stránce) je pixel načten, aby naznačil, že uživatel komunikuje se stránkou nebo částí stránky webu.

3.4. Pomocí cookies, web-server může uložit, na příklad preference a nastavení v počítači Uživatele, jeho mobilním telefonu nebo jiném zařízení, které se pak automaticky obnovena při příští návštěvě. Nebo jinak řečeno, soubory cookie slouží mimo jiné k tomu, aby bylo používání webu pohodlnější, například tak, aby uživatel nemusel opakovat přihlašovací proces při další návštěvě. Společnost používá jak trvalé, tak relace cookies. Trvalé soubory cookie zůstávají v počítači uživatele po delší dobu a soubory cookie relace se automaticky odstraní při zavření okna prohlížeče.

3.5. Společnost může umožnit třetím stranám, jako jsou dodavatelé reklamních a/nebo analytické služby, shromažďovat informace o použití těchto typů technologií přímo na webové stránce nebo mobilní aplikace. Údaje, které shromažďují, jsou chráněny podle platných zásad ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

            4. Používání osobních údajů

4.1. K poskytování svých služeb může společnost využívat informace, které společnost shromažďuje a zveřejňuje pro následující účely:

4.1.1. poskytování služeb zákazníkům, včetně vytváření a správu uživatelských účtů, řešení technických potíží a přístup k různým funkcím;

4.1.2. přizpůsobení nabídek a zkušeností, včetně reklamy na svých službách nebo službách třetích stran;

4.1.3. kontrola celkové a individuální aktivity uživatelů, jako je vyhledávání klíčových slov, aktivita zveřejňování reklam a uzavírání obchodů a řízení provozu na webu;

4.1.4. spojte se s našimi uživateli, včetně služeb, služeb zákazníkům nebo povolené marketingové komunikace prostřednictvím všech dostupných komunikačních kanálů;

4.1.5. provádění výzkumných a analytických aktivit s cílem zlepšit naše služby; a

4.1.6. prosazování uživatelské smlouvy služeb tediX.cz včetně boje proti podvodům a urážkám;

4.1.7. posouzení některých faktorů osobních informací, zejména pro analýzu a předvídání osobních preferencí, zájmů, chování nebo umístění.

4.2. Společnost bude uchovávat vaše osobní údaje tak dlouho, jak je to nezbytné pro dosažení účelu, pro který jsou shromažďovány, včetně splnění všech právních, účetních či fakturačních požadavků.

Pro určení příslušného období skladování Společnost bere v úvahu objem, charakter a citlivost osobních údajů, potenciální riziko poškození od neoprávněného použití, nebo zveřejněním vašich osobních údajů, cíle, pro které Společnost zpracovává vaše osobní údaje, a také může Společnost dosáhnout těchto cílů prostřednictvím jiných prostředků, a příslušné právní požadavky.

Pokud váš účet nebyl aktivován déle než 24 měsíců, vyhrazujeme si právo odstranit váš účet, včetně všech osobních údajů uložených v něm, což znamená, že k němu již nebudete moci přistupovat a používat jej.

V případě otázek týkajících se doby ukládání dat nás prosím kontaktujte prostřednictvím funkce "Chat".

         5. Přenos informace

5.1. Společnost může sdílet informace, které shromažďuje, s přidruženými společnostmi umístěnými v žádné třetí zemi. Tyto společnosti mohou pouze zpracovat a využít získané osobní údaje pro účely uvedené v § 4 těchto Zásad ochrany osobních údajů. Přenášená data přitom zůstávají předmětem této zásady ochrany osobních údajů.

5.2. Společnost neposkytuje žádné osobní údaje uživatelů přidruženým osobám, s výjimkou případů, kdy je k dispozici příslušné oprávnění uživatele, nebo za následujících okolností:

5.3. Společnost může použít třetích stran-poskytovatelů služeb pro poskytování některých složek svých služeb, v těchto případech dodavatelé nemají oprávnění používat získané pomocí webových Stránek Společnosti, osobní údaje jinak, než pro poskytování služeb Společnosti, a sami osobní údaje, které jsou předmětem těchto Zásad ochrany osobních údajů.

5.4. Společnost si vyhrazuje právo v souladu s požadavky právních předpisů sdílet informace se soukromými osobami a státními orgány pro následující účely:

* boj proti podvodům a zneužívání na webu;

* vyšetřování údajných porušení zákona nebo potírání případných dalších údajných porušení Smlouvy o užívání služeb tediX.cz Uživatelé.

5.5. Podle zásad ochrany osobních údajů se společnost zavazuje, že nebude pronajímat ani prodávat žádné osobní údaje uživatele. V případě, že obchodní Společnost nebo část tohoto podniku budou prodány nebo reorganizována, a Společnost přenáší všechny, nebo téměř všechny své aktiva novému vlastníkovi, pak osobní údaje uživatelů mohou být předány kupujícímu, s cílem zajistit kontinuitu služeb Stránek.

5.6. Společnost může přenášet určitou обезличенную informace (data, která neumožňují identifikovat Uživatele jednotlivě) třetím poskytovatelům služeb, důvěryhodným partnerům nebo oprávněným pracovníkům k lepšímu porozumění, jaké reklamy nebo služby mohou zajímat Uživatele, zlepšení celkové kvality a efektivity služeb na webových Stránkách, nebo služeb, nebo k zajištění jeho podílu na vědecké studie, které podle Společnosti, mohou přinést velké sociální výhody.

5.7. Společnost může předávat informace, které sbírá, na třetí osoby, které poskytují služby Společnosti, s účelem výzkumu nebo poskytování služeb Uživateli, a údaje, které jsou předávány, je předmětem této Politiky ochrany osobních údajů, a přitahuje třetí osoby nemají právo používat získané informace jinak, než pro poskytování služeb Společnosti.

5.8. V případech přenosu osobních údajů, stanovených podle § 5 zásady ochrany osobních údajů, informování Uživatele o předávání jeho osobních údajů zůstává na uvážení Společnosti.

           6. Vlastní sekce

6.1. Přístup, Oprava a odstranění: uživatelé, kteří vytvořili účet nebo zveřejnili reklamy na webu, mohou přistupovat, opravovat nebo mazat informace, které poskytují. Uživatel je zodpovědný za přesnost poskytovaných dat, nebo zpráv na webu. Pokud uživatelský účet byl vytvořen prostřednictvím poskytovatele identifikace (například Facebook Connect), Uživatel může také zakázat, nebo změnit informace o účtu prostřednictvím nastavení poskytovatele identifikace (např. facebook.com). Zveřejněné informace mohou být změněny nebo odstraněny v osobním účtu uživatele "Můj profil" na webové stránce webu, nebo v aplikaci. Společnost může ukončit zpracování osobních údajů Uživatele v případě obdržení písemného oznámení Uživatele o zrušení souhlasu ke zpracování osobních údajů.

6.2. Výběr externí osoby: některé vnější subjekty, působící na webových stránkách, jako je například Google Adwords umožňují uživatelům odvolat svůj souhlas ke shromažďování a používání svých dat pro reklamu na základě aktivity uživatelů. Další informace a možnosti výběru naleznete na adrese http://www.networkadvertising.org.

6.3. Cookies: Většina základních počítačových (десктопных) a mobilní webové prohlížeče (jako je například Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) poskytují ovládací prvky, které umožňují uživateli omezit nebo zablokovat instalaci Cookies na vašich systémech. Vezměte prosím na vědomí, že zakázání Cookies týkající se domén první kategorie (navštívených stránek) a dalších domén (webů, spojených s посещаемыми) může vést v některých případech i k omezené funkčnosti těchto internetových stránek.

6.4. Ostatní uživatelská práva v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů Společností:

6.4.1. vědět o umístění základny osobních údajů obsahující osobní údaje uživatele tediX.cr, její jmenování a název, umístění, vlastníka a všech osobních údajů, nebo dát odpovídající příkaz na získání této informace na povolené Stránky uživatelů stranám, s výjimkou případů stanovených zákonem;

6.4.2. získat informace o podmínkách poskytování přístupu k osobním údajům, včetně informací o třetích osobách, kterým jsou předávány osobní údaje uživatelů webových Stránek;

6.4.3. na přístup k vašim osobním údajům;

6.4.4. dostat nejpozději třicet kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti, s výjimkou případů stanovených zákonem, odpověď o tom, že jsou zpracovávány jeho osobní údaje, jakož i přijímat obsah těchto osobních údajů;

6.4.5. uplatnit motivovaný požadavek na vlastníka osobních údajů s námitkou proti zpracování osobních údajů;

6.4.6. vůbec motivovaní požadavek o změně nebo zničení osobních údajů vlastníkem a / nebo zmocněncem osobních údajů, pokud tyto údaje jsou zpracovávány neoprávněně, nebo jsou nespolehlivé;

6.4.7. na ochranu osobních dat proti nelegální manipulaci a náhodné ztrátě, zničení, poškození v důsledku úmyslné сокрытием, není poskytováním nebo předčasné jejich poskytováním, a také na ochranu od poskytování informací, které jsou nespolehlivé nebo hanobení, čest, důstojnost a obchodní pověst;

6.4.8. řešit stížnosti na zpracování osobních údajů na orgány státní správy a úředníky, jejichž pravomoci zahrnují zajištění ochrany osobních údajů, nebo na soud;

6.4.9. použít opravné prostředky v případě porušení zákona o ochraně osobních údajů;

6.4.10. zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů;

6.4.11. znát mechanismus automatického zpracování osobních údajů;

6.4.12. na ochranu před automatizovaným řešením, které má právní důsledky pro uživatele stránek.

        7. Bezpečnost

7.1. Veškeré informace, které shromažďujeme v rozumných mezích je chráněna technickými prostředky a postupy zabezpečení, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu nebo používání dat. Přidružené s Firmou osoby, spolehliví partneři a třetí strany jako poskytovatelé služeb se zavazují použít získané od Společnosti údaje v souladu s našimi požadavky na bezpečnost a Zásadami ochrany osobních údajů.

           8. Změny v této politice

8.1. Tato ochrana osobních údajů byla naposledy aktualizována dne 09.02.2021. Společnost může aktualizovat tyto zásady ochrany soukromí čas od času, nová verze Zásad ochrany osobních údajů vstoupí v platnost od okamžiku jeho umístění v síti Internet na adrese uvedené v tomto odstavci adrese, pokud není stanoveno jinak nové znění Zásad ochrany osobních údajů. Platné znění zásad ochrany osobních údajů je vždy na stránce na adrese https://tedix.cz/privacy

8.2. V případě, že společnost provedla jakékoli změny Zásad ochrany osobních údajů, s nimiž uživatel nesouhlasí, je povinen přestat používat služby webu. Skutečnost, že web bude nadále používat, je potvrzením souhlasu a přijetí uživatele příslušného znění zásad ochrany osobních údajů.