Pravidla pro umístění inzerát


Pravidla pro umístění inzerát

Uživatel nesmí zveřejňovat reklamy týkající se prodeje následujících položek (Zakázané pozice) a zveřejňovat fotografie vztahující se k následujícím pozicím:

1. Objekty nebo obrázky pornografického obsahu, zejména pornografického obsahu zahrnujícího osoby mladší 15 let spojené s násilím a / nebo zvířaty;

2. Erotické pomůcky (například vibrátory, panenky atd.);

3. Sex služby, prostituce, jakékoli služby intimního charakteru, druhy masáží: erotické, body, лингама, tantrické a tak p.; služby swinger kluby; eskortní služby, striptýz a striptýz show, эротическме tanec, a tak sp;

4. Nabídky datování, přátelství, Snadné vztahy, stejně jako správní panely datování lokalit;

5. Předměty nebo obrázky, které obsahují materiály, podněcování nenávisti zejména na základě národních, etnických, rasových, náboženských nebo náboženský rozdíly;

6. Předměty znázorňující nacistickou symboliku;

7. Software a Předměty upravené k páchání činů, které porušují zákon nebo morální principy, zejména software a předměty pro překonání/obejít fyzické nebo elektronické zabezpečení;

8. Materiály obsahující obsah porušující osobní práva třetích stran;

9. Hudba, Filmy, software a další produkty porušující autorská práva / duševní vlastnictví;

10. Nebezpečné chemikálie v čisté formě, které mohou ohrozit život, zdraví nebo životní prostředí (například kyselina sírová, karbid, strychnin, rtuť);

11. Psychotropní látky omamné prostředky, zejména léky a další látky, určené pro použití jako jejich náhrada, nezávisle na tom, jsou zakázány zda zákonem skladování a prodej těchto látek, rostliny (včetně jejich semen, včetně, ale nikoli výhradně, semena konopí (Cannabis)) a ingredience používané pro jejich přípravu, halucinogenní rostliny, houby a odvozené výrobky z nich;

12. Výbušniny a pyrotechnika kromě domácích povolený výrobků;

13. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky a surový tabák;

14. Zboží zaměřené na obcházení předpisů/předpisů stanoveno českým zákonem; zboží, které je umístěno pouze na základě zvýšené poptávky nebo mimořádných okolností;

15. Prodej politických stran, veřejných organizací a fondů;

16. Léky, zdravotnické potřeby;

17. Orgány, tkáně, krev a vylučování člověka nebo zvířat, náhradní Mateřská služba, mateřské mléko;

18. Drahé kovy (prodej, nákup), drahokamy (nezpracované, zpracované, v tak hod. leštěné kameny) a semi-drahé kameny (nezpracované, zpracované, v tak hod. leštěné kameny) není v produktu;

19. Falešné zboží, tj. zboží nebo služeb označených takovým způsobem, který může uvést zákazníky v omyl ohledně původu, množství, kvalitu zhotovení, způsob výroby, vhodnosti, použitelnosti, opravy, údržby nebo jiných podstatných vlastností zboží nebo služeb;

20. Akcie společností, kapitálové podíly, dluhopisy a další cenné papíry vlastněné třetími stranami;

21. Software pod licencí NFR (Not for Resale-není k prodeji), v testovací verzi, zdarma, shareware, nepodporovaný software;

22. Software určený pro provádění akcí, které porušují zákon nebo morálka, včetně:a. Software obsahující počítačové viry nebo jiné škodlivé komponenty;

b. Software a zařízení umožňující stahování informací o uživateli počítače bez jeho vědomí;

as software a zařízení pro deaktivaci zámků a hesel s stolních a přenosných počítačů, pevných disků a dalších paměťových médií, stejně jako automobilový rádia, stejně jako informace, pokyny a služby související s odstraněním nebo instalací těchto zámků;

d. Software, který umožňuje vytvářet e-mailové adresy z internetových stránek, nebo odesílat hromadné zprávy uživatelům webové stránky, instant messaging, atd., kteří nedali souhlas, a také databáze, které mohou být použity pro výše uvedené akce;

23. Pokyny a adresy webových stránek (odkazů) a FTP serverů, které obsahují zejména informace, které umožňují získat nebo přispět k získání informací o:

a. vytváření nebo držení nebezpečných látek, které porušují stávající právní předpisy a jejich držení je zakázáno,

b. porušení platné legislativy.

24. Účty na bezplatných webových stránkách, včetně účtů pro rychlé zasílání zpráv (například (včetně, ale bez omezení), Skype, Jabber);

25. Účty v partnerských a věrnostních programech a službách souvisejících s těmito programy;

26. Služba vinutí / navíjení najetých kilometrů vozidla, jakož i spotřebičů a softwaru, který umožňuje provádět takové akce, n programy údržby automobilů;

27. Osobní údaje nebo seznamy e-mailových adres;

28. Speciální technické prostředky pro zmírnění informací z komunikačních kanálů, další prostředky негласного více informací; předměty spojené s činností orgánů činných (radioelektronické a speciální technické prostředky);

29. Antiradary, rámy-rolety, antiprosushki, antižukové a podobné technické pomůcky;

30. Cardsharing a další produkty/služby, které v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem přístup k programu (přenos) organizace vysílání, přístup k němu je omezen předmětem autorských práv a / nebo práv s ním souvisejících použitím technických prostředků ochrany;

31. Disertační práce, osvědčení, diplomy, bakalářský a magisterského nebo doktorského práce, vysoké školy a diplomový práce, eseje a jiné podobné práce a služby spojené s vytvořením takových děl, dětská postýlka;

32. Služby a předměty spojené s účastí v tzv. pyramidové, tj. finančních strukturách, vytvořených za přivedení nových členů, kde je hlavním (nebo jediným) zdrojem zisku je splatný jimi vstupné;

33. Systém investování na trzích s cennými papíry a systému nelegálních loterií a sázek, a také služby spojené s organizací pomoci při vstupu na tyto hry, a uzavírání těchto cen, s výjimkou oficiálních publikací knih z přidělené ISBN číslo;

34. Rybářské a jiné náčiní a zařízení, jejichž použití je zakázáno zákonem, a služby/práce na jejich výrobu;

35. Těžební nástroje (sběr) objektů živočišného nebo rostlinného světa, včetně lovných zbraní, jejichž použití je zakázáno zákonem;

36. Žádné zbraně (příslušenství a střelivo do zbraně, součásti výstroje munice pro zbraně), včetně přetlakové (pistole, revolvery, pušky a jiné (jakékoli ráži a rychlosti letu kulky), v nichž projektil (kulka) je uveden v pohyb tím, stlačené plyny nebo využití energie stlačeného pružiny) a výstražné, bojová vozidla, ale také dávkovače plynu, včetně dráždivý přijít, bez ohledu na to, je omezeno jejich použití zákonem nebo ne;

37. Individuální pancéřování: neprůstřelná vesta (různých typů a tříd ochrany), ochranné přilby (různých typů a tříd ochrany), pevné ochranné prvky (obrněná vozidla samostatně), neprůstřelné štíty, potahy na бронежилетам, atd.

38. Digitální fotografie obsahující pornografické materiály, s výjimkou popsaných v odstavci 1 tohoto seznamu zakázaných pozic;

39. Aktéři (včetně s prošlou dobou platnosti), nebo které mají platnost vládní průkazu totožnosti a dokumentů jakékoliv (včetně již existujících) zemí světa (cestovní pas, id karta, práva, studentské vstupenky, osvědčení, oprávnění, certifikáty, licence, registrační průkaz a auto techsport, které nabízí bez vozidel, pro něž byly vydány, a tak p., a také kopie a formuláře těchto dokumentů;

40. Úřední formuláře, formuláře přísného hlášení, s výjimkou formulářů dokumentů, které jsou volně dostupné;

41. Státní, resortní, sportovní ocenění cizích států a již neexistujících států včetně gramotností, medailí, odznaků;

42. Slevy ve formě slibu, který dává právo na slevu nebo jinou výhodu při nákupu zboží v budoucnu;

43. Cizí měna a / nebo jiné měnové hodnoty (s výjimkou prodeje pro numismatické účely);

44. Nabídky služeb ručního a softwarového umístění, zasílání reklam na všech zdrojích, stejně jako volná místa na podobných pozicích;

45. Pracovní nabídky:

a. účast na partnerských systémech (například práce na přechodu na odkazy);

b. s povinnou zálohou;

c. včetně internetu bez uvedení fyzické adresy a přímých kontaktů zaměstnavatele;

d. v nočních klubech v zahraničí; webové modely; překladatelé / tlumočníci do manželských agentur; tanečnice a účast v pořadech a podobně.

46. Kapaliny pro elektronickou cigaretu;

47. Software a elektronický hardware, který je nabízen na základě předobjednávky;

48. Potraviny, jejichž trvanlivost vypršela;

49. Zvířata, rostliny a hmyz (včetně vycpaných zvířat a částí zvířat) jsou zařazeny do mezinárodní Červené knihy a zachyceny ve volné přírodě;

50. Zvířata, určená pro výměnu na jiné Pozice, ale ne pro sdílení na jiných živých zvířat, zvířata na koření, zvířata na kontrolních zkušebních stanic;

51. Pozice spojené s okultní tématikou (znamení, kouzla, věštění, satanismus, rituály, čarodějnictví, čarodějnice, magie, léčení, duchovní, atd.), a také osobní rukopis na toto téma;

52. Neexistující zboží / služby, které objektivně nemůže být předmětem občanského sdružení (např. pohádková zvířata, hrdinové legend, duše člověka, Karma).

53. Vojenský majetek.

 Zařazení následujících typů Pozic může být povoleno v Reklamách za předpokladu, že splňují podmínky stanovené níže, a popis Pozice, která se objeví na stránce Reklamy, obsahuje zadaný obsah (podmíněně přijatelné Polohy):

 

Typ Inzeraty

Podmínky publikace

1

Elektronické vydání (např. knihy, básně, příručky)

Prodávající je povinen prohlásit, že je jediným autorem publikace nebo vydavatelem.

2

Licenční software od výrobce (OEM-Original Equipment Manufacturer)

Prodávající je povinen prohlásit, že software neporušuje licenci Original Equipment Manufacturer.

3

Software distribuovaný pod standardními veřejnými licencemi, jako je GNU (GNU GPL)

Prodávající souhlasí, že software neporušuje licenci.

4

Doplňky stravy( biologicky aktivní přísady), doplňky stravy, doplňky stravy, přípravky s přírodním složením

Uživatel je povinen uvést příslušnost k těmto druhům doplňků. S výjimkou doplňků stravy-dále (Dali), Lida (LiDa), Miazami, Baša, Tongkat (Tongkat) které jsou zakázány publikovat.

5

Nabídka volných pracovních míst od personálních agentur

Uživatel je povinen prohlásit, že služba je pro uchazeče o zaměstnání zdarma.

6

Práce pro studenty

Uživatel je povinen výslovně uvést v popisu reklamy údaje o licenci k provádění této činnosti

7

Práce mimo Česko

Uživatel je povinen uvést v popisu reklamy náležitosti licence k provedení uvedené činnosti.

8

Úvěrové služby

Uživatel je povinen uvést v popisu reklamy následující informace:

* Název banky nebo jiné finanční instituce;

* Licenci banky, nebo jiné finanční instituce, která vydává úvěr;

* Obecné požadavky na dlužníka.

9

Zastavárny

Uživatel je povinen uvést v popisu reklamy název, adresu subjektu, který poskytuje služby.

10

Finanční, operativní leasing

Uživatel je povinen uvést v popisu reklamy údaje o licenci k provádění těchto činností nebo připojit skenování kopii tohoto dokumentu.

11

Kontrola odposlechů, hledání štěnic

Uživatel je povinen uvést v popisu reklamy údaje o licenci pro danou činnost.

12

Služby na výrobu nožů, opravy zbraní

Uživatel je povinen uvést v popisu reklamy údaje o licenci pro danou činnost.

13

Dodavatelské základny

Uživatel je povinen uvést, že prodej základny dodavatelů se provádí spolu s hotovou firmou.

14

Spermodózy pro použití v umělém oplodnění zemědělské půdy zvířat

Jsou povoleny při umístění v kategoriích / podkategoriích "Zvířata".

15

Zvířata, pěstované ve školkách, zařazena do Mezinárodní Červené knihy, seznam mezinárodní úmluvy CITES, stejně jako jednotlivé kategorie zvířat (lvi, tygři, medvědi, žirafy, opice, sloni, lišky)

Uživatel je povinen uvést v popisu reklamy:

1. Správné a úplné jméno zvířete (v ruštině, ukrajinštině nebo latině);

2. Název školky nebo odkaz na oficiální webové stránky školky.

16

Suvenýrové zbraně, kopie, repliky zbraní

Uživatel je povinen prohlásit, že nůž není zostřen, nebo že zbraň je zbraň se suvenýry. Fotomateriály přidané do reklamy musí potvrdit uvedené informace.

17

Nože, jiné předměty, které mohou být klasifikovány jako studené zbraně

Uživatel je povinen přiložit k inzerátu certifikát, popřípadě závěr příslušného orgánu, který potvrdí, že zboží není chladnou zbraní.

18

Rozložení zbraní

Uživatel je povinen prohlásit, že zbraň je neschopná, zbavená svých bojových vlastností.

Fotomateriály přidané do reklamy musí potvrdit uvedené informace.

19

Prodej sociálních účtů. sítě atd.

Pozice je povolena pouze společně s prodejem podniku jako celku.

20

Příslušenství ke zbraním

Pozice není součástí zbraně, to znamená, že nemá vliv na schopnost vykonávat své funkce (například kolimátory zaměřovače, laserové ukazovátka).

 

Máte nějaké otázky? Prosím kontaktujte email: support@tedix.cz nebo prostřednictvím formuláře zpětné vazby https://tedix.cz/contact